Service og ydelser

Conformitech bistår jeres virksomhed ad hoc – se vores produkter nedenfor

Risikovurderinger til maskiner eller anlæg

Alle maskiner og anlæg, der skal bruges indenfor EU, skal være CE-mærket. I den forbindelse kræves en risikovurdering i det tekniske dossier jf. Maskindirektivet 2006/42/EF.

Risikovurderingerne opbygges efter principperne i Maskindirektivet og standarden EN ISO 12100. Ydermere anvendes kvantificeringsprincipperne fra EN ISO TR 14121-2.

Risikovurderingerne overleveres med konkrete løsningsforslag, således at fabrikanterne kan opnå overensstemmelse ved imødekommelse af kravene.

Conformitech er platformuafhængige, vi udfører derfor risikovurderinger i både Office og Safexpert.

Risikovurdering

Brugsanvisninger til maskiner eller anlæg

Alle maskiner og anlæg der skal bruges indenfor EU, skal være CE-mærket. I den forbindelse kræves en brugsanvisning udleveret til alle brugere jf. Maskindirektivet 2006/42/EF.

Vi udarbejder brugsanvisninger som lever op til indholdskravene i Maskindirektivet og standarden EN ISO 20607, som trådte i kraft 1. april 2020.

Under udarbejdelsen af brugsanvisningerne kræves et tæt samarbejde, idet fabrikanten løbende skal overlevere information vedrørende drift og vedligehold.

Brugsanvisning2

Sikkerhedsinspektion af maskiner og anlæg

Conformitech kan tilbyde arbejdsgivere en on-site sikkerhedsinspektion af alle maskiner og anlæg. Igennem inspektionen belyses overensstemmelse og sikkerhedsniveauet på alle maskiner og anlæg iht. Maskindirektivet 2006/42/EF.

Igennem sikkerhedsinspektionen udformes en rapport eller GAP-analyse. Rapporten redegør for overensstemmelse eller mangel på samme for alle maskiner og anlæg. Der gives ligeledes løsningsforslag til sikring af overensstemmelse.

Inspektion

Ombygningsanalyser

Når maskiner og anlæg ombygges eller ændres – skal man dokumentere hvor vidt der er tale om en væsentlig eller uvæsentlig ændring. Vi kan udføre vurderingen og dokumentationen for jer.


Ombygning

Ibrugtagningskontroller

I forbindelse med overlevering af maskineri imellem fabrikant og kunde udføres der ofte SAT/FAT test. Conformitech kan i den forbindelse indgå i overensstemmelsesvurderingerne der bliver foretaget.


Ibrugtagning

LOTO-implementering

LOTO står for “Lock-Out”-“Tag-Out”, som refererer til et amerikansk koncept om sikring af maskiner inden vedligehold og service.

Conformitech kan både hjælpe med udvikling, igangsætning og udførsel af LOTO.

Afhængigt af behovet hos din virksomhed, kan Conformitech hjælpe jeres proces. Vi kan hjælpe med kortlægning af alle maskiner og anlæg on site. Ydermere tilbyder vi rådgivning inden for LOTO-politik, LOTO-instruktioner og LOTO-udstyr.

Loto