Verdo_logo

Maskinbygger • Energi og fjernvarme • Bæredygtighed

Opgaven hos Verdo

Conformitech kontaktes af Verdo Energy Systems, med henblik på assistance til CE-mærkning af et nyt flisfyret kedelanlæg med det formål at producere fjernvarmevand til forbrugere i Balling-Rødding. Opgaven bestod i at udarbejde en samlet risikovurdering for hele anlægget inklusiv alle de enkelte systemer, hvor nogle var CE-mærkede mens andre leveres som delmaskiner. Dernæst skulle Conformitech udføre en kvalitetskontrol af Verdos brugsanvisning.


Anlæg

Step 1 – Designreview og udførsel af risikovurdering

Conformitech udførte en indledende gennemgang af dokumentationen for at danne et overblik af indgående anlægsdele. Hernæst udførte Conformitech en on-site inspektion, hvorved anlæggets design blev gennemgået. Fra Verdo Energy Systems deltog en teknisk kyndig, som kunne svare på de spørgsmål der måtte være i forbindelse med funktion, arbejdsgange, elektrisk og mekanisk design. 

Risikovurdering blev udarbejdet efter standarden EN ISO 12100. 

I risikovurderingen informeres om eventuelle uoverensstemmelser imellem gældende lovgivning og harmoniserede standarder samt forslag til at imødekomme disse.

Doku_gap

Step 2 – Kvalitetskontrol af brugsanvisning.

Sideløbende med risikovurderingen udførte Conformitech en gap-analyse af brugsanvisningen, for at sikre overensstemmelse med Maskindirektivet og standarden EN ISO 20607.

Eventuelle uoverensstemmelser mod gældende lovgivning og harmoniserede standarder blev beskrevet i afsluttende notat, hvorfra Verdo Energy Systems kunne arbejde videre den endelige brugsanvisning for anlægget.

Uddybbende tekst

Verdo har selv bragt en artikel om anlægget. Denne findes på Verdos hjemmeside.

Link: