Artikler
February 26, 2022

LOTO

I forbindelse med udvikling eller anvendelse af maskiner har du muligvis stødt på begrebet LOTO. LOTO står for Lockout / Tagout som henviser til en teknik vedrørende sikker nedlukning af maskiner og i særdeleshed sikring imod utilsigtet start. I denne artikel vil vi forsøge at redegøre lidt for konceptet og forklare hvorfor, at det kommer til at fylde mere i fremtiden.

Hvad betyder LOTO og hvordan fungerer det?

Som beskrevet i indledningen af artiklen, står LOTO for Lockout / Tagout. Konceptet er amerikansk og dette afsnit vil tage udgangspunkt i standarden 1910.147 fra OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Lockout / Tagout er to begreber som henviser til sikringsteknikker, som skal sikre maskinerne undervedligehold og reparation.

Ved Lockout forstås sikring af afbrudte energiforsyninger ved brug af låseudstyr. Aflåsningen af energikilderne er essentielt for konceptet, da mange ulykker sker ved genindkobling. Ved at aflåse energikilderne forhindres utilsigtet genstart. Tagout omhandler sikring af energiforsyningerne ved brug afskilte/advarselsaggregater, som advarer personer imod genindkobling. Disse anvendes på energiforsyninger/betjeningsorganer, som ikke kan aflåses.

I praksisfungerer LOTO ved, at individuelle LOTO-procedurer udføres på alle relevante maskiner.

LOTO-procedurerne skal indeholde beskrivelser vedrørende fx:

-  Formål for proceduren

-  Uddannelsesniveau eller kursus krav til personer, som må udføreproceduren

-  Trinvis fremgangsmetode til nedlukning, isolering og frakobling af energikilder

-  Trinvis fremgangsmetode til indsættelse og fjernelse af Lockout-udstyr

-  Trinvis fremgangsmetode til verificering af frakobling.

-  Evt. oversigt over nødvendigt LOTO-udstyr.

Der findes maskiner, hvor der ikke er behov for LOTO-procedurer. Hvis alle nedenstående krav er opfyldt, frafalder behovet for LOTO-procedurer:

1.  Maskinen eller udstyret kan ikkeindeholde ophobet energi, som kan udsætte personer for fare efter standsning af maskinen.

2.  Maskinen eller udstyret har én enkelt energiforsyning, som er let at identificere og afbryde.

3.  Ved afbrydelse og aflåsning af omtalte energiforsyning frigives al energi og deaktiverer maskinen eller udstyret fuldstændigt.

4.  Maskinen eller udstyret isoleres via denne energikilde og energikilden holdes aflåst under service og vedligehold.

5.  Et enkelt låseudstyr kan sikreenergikilden.

6.  Det er alene personen, som udfører indgrebet, der har kontrollen over låseudstyret.

7.  Service og vedligehold skaber ikkefarekilder for andre personer.

8.  Virksomheden som anvender denne undtagelse, har ikke tidligere haft ulykker på maskinen eller udstyret som involverer utilsigtet genindkobling eller aktivering under service og vedligehold.

Såfremt dinemaskiner eller udstyr ikke opfylder alle ovenstående otte krav – skal disse altså have en LOTO-procedure jf. OSHA-standarden. Men hvad har amerikanske standarder egentlig af betydning for dig? Det kan det læse mere om nedenfor.

 

Er LOTO relevant indenfor EU?

Det korte svarer: Ja. Maskindirektivet indeholder implicit et krav om LOTO. Derudover er der flere harmoniserede standarder under Maskindirektivet, som også beskriver krav om procedurer til sikring imod utilsigtet start.

Maskindirektivets bilag I indeholder en lang liste af krav til brugsanvisningen (1.7.4.2). I denne liste finder du følgende krav i litra s):

”instruktioner om, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde, herunder hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal træffes under disse operationer”

Altså kræver Maskindirektivet, at brugsanvisningen har en instruktion om sikker justering og vedligehold.

Der står ikke eksplicit LOTO, men LOTO er et værktøj til sikker udførsel af vedligeholdelse. Et lignende krav finder man i den harmoniserede standard EN ISO 14118:2018 Maskinsikkerhed – Forebyggelse af uventet start, afsnit 4.1:

”De nødvendige procedurer til at forhindre uventet start, herunder bortledning eller tilbageholdelse (oplagring) af energi samt metode til verifikation, hvis dette er nødvendigt, skal beskrives i brugsanvisningen til maskinen og/eller i advarsler på selve maskinen.”

Ovenstående tekst er sammenlignelig med formålet med LOTO. Det samme gælder for kravet fundet i brugsanvisningsstandarden EN ISO 20607:2019 afsnit 5.2.9:

”energistyringsprocedurer [fx adskillelse, absorption og/eller dæmpning(indeslutning), advarselsmærkning og kontrol med og omfang af energi]”

Altså er der krav til at brugsanvisningerne skal indeholde informationer vedrørende sikker udførsel af vedligehold. Eksplicit er der ikke et krav om LOTO, men en energistyringsprocedure må siges at være sammenlignelig.

Det er af samme årsag, at vi mener, at LOTO kommer til at fylde mere i fremtiden. Standarderne nævnt ovenfor er relativt nye – og markedet har derfor ikke haft den nødvendige viden indtil nu. Markedet udvikler sig kontinuerligt –og energistyringsprocedurer eller LOTO-procedurer bliver derfor utvivlsomt integreret i branchen over tid. Fagbegrebet bliver muligvis aldrig til LOTO, men konceptet er det samme.

LOTO