Cases

Verdo

Conformitech kontaktes af Verdo Energy Systems, med henblik på assistance til CE-mærkning af et nyt flisfyret kedelanlæg med det formål at producere fjernvarmevand til forbrugere i Balling-Rødding

Designreview og udførsel af risikovurdering

Conformitech udførte en indledende gennemgang af dokumentationen for at danne et overblik af indgående anlægsdele. Hernæst udførte Conformitech en on-site inspektion, hvorved anlæggets design blev gennemgået. Fra Verdo Energy Systems deltog en teknisk kyndig, som kunne svare på de spørgsmål der måtte være i forbindelse med funktion, arbejdsgange, elektrisk og mekanisk design. Risikovurdering blev udarbejdet efter standarden EN ISO 12100. I risikovurderingen informeres om eventuelle uoverensstemmelser imellem gældende lovgivning og harmoniserede standarder samt forslag til at imødekomme disse.

Gapanalyse af brugsanvisning og overlevering

Sideløbende med risikovurderingen udførte Conformitech en gap-analyse af brugsanvisningen, for at sikre overensstemmelse med Maskindirektivet og standarden EN ISO 20607. Eventuelle uoverensstemmelser mod gældende lovgivning og harmoniserede standarder blev beskrevet i afsluttende notat, hvorfra Verdo Energy Systems kunne arbejde videre den endelige brugsanvisning for anlægget.

Læs om anlægget på Verdos hjemmeside:

https://www.verdo.com/dk/energianlaeg/forside/ https://www.verdo.com/dk/energianlaeg/articles/intelligent-flisanlaeg-i-balling-roedding/