Cases

Ehcolo

Conformitech kontaktes af Ehcolo, som har et ønske om at forbedre deres dokumentation. Via et Teams-møde imellem repræsentanter fastsættes en opgavespecifikation. Opgaven består af at udføre en risikovurdering og en gap-analyse af deres brugsanvisning. Nedenfor ses et udpluk af opgaverne, som vi udførte for Ehcolo.

Designreview og udførsel af risikovurdering

Conformitech udfører on-site inspektion hvorved anlæggets design belyses. Ehcolo stiller en tekniker til rådighed, som kan svare på mekaniske og elektriske spørgsmål. Ehcolo informeres om eventuelle uoverensstemmelser imellem gældende lovgivning og harmoniserede standarder. Risikovurdering udføres iht. EN ISO 12100.

Gapanalyse af brugsanvisning og overlevering

Sideløbende med risikovurderingen udføres en gap-analyse for brugsanvisningen. Efter udførslen af gap-analysen – aftales en dato for overlevering. Overleveringen foregår hos Ehcolo. Ved overlevering gennemgås risikovurderingen og gap-analysen med Ehcolo. Eklatante punkter belyses og debatteres. I løbet af overlevering besluttes det, at det er i Ehcolos interesse, at få leveret en ny brugsanvisning efter EN ISO 20607.

Udførsel af brugsanvisning

Conformitech udfører en brugsanvisning efter EN ISO 20607. Fokusset ligger på de sikkerhedsrelaterede dele af dokumentet. Disse dele udspringer fra risikovurderingen og de relevante standarder. Afsnittene vedrørende operation og vedligehold indføres med gule hjælpetekster. Det er derefter op til Ehcolo selv at indføre disse informationer. Brugsanvisningen overleveres og Ehcolo færdiggøre dokumentet i overensstemmelse med hjælpeteksterne.