Få svar på dine
spørgsmål her

Vi har lavet en veludført liste af ofte stillede spørgsmål i henhold til vores service og ydelser. Har du alligevel yderligere spørgsmål eller lyder det som et samarbejde for jer, så kontakt os endelig

Conformitech

Hvem er Conformitech?
Målsætning

Maskindirektivet

Hvornår skal  maskiner CE-mærkes?
Hvordan  CE-mærker man maskiner?
Hvad er en EF-erklæring?
Hvem må OE-vurdere maskiner?
Hvad er en harmoniseret standard?
Er maskindirektivet lovpligtigt?
Hvad er maskindirektivet?
Hvad er en maskine?
Hvad er en delmaskine?
Hvad er en bilag IV maskine?
Hvad er en inkorporeringserklæring?

LOTO

Hvad betyder LOTO?
Hvordan udføres LOTO
Kan alle energikilder låses?
Skal alle energikilder låses?

Diverse

Hvordan CE-mærker man et produkt?
Hvilke produkter skal CE-mærkes?
Hvad er et teknisk hjælpemiddel?