Få svar på dine
spørgsmål her

Vi har lavet en veludført liste af ofte stillede spørgsmål i henhold til vores service og ydelser. Har du alligevel yderligere spørgsmål eller lyder det som et samarbejde for jer, så kontakt os endelig

Conformitech

Hvem er Conformitech?
Plus
Målsætning
Plus

Maskindirektivet

Hvornår skal  maskiner CE-mærkes?
Plus
Hvordan  CE-mærker man maskiner?
Plus
Hvad er en EF-erklæring?
Plus
Hvem må OE-vurdere maskiner?
Plus
Hvad er en harmoniseret standard?
Plus
Er maskindirektivet lovpligtigt?
Plus
Hvad er maskindirektivet?
Plus
Hvad er en maskine?
Plus
Hvad er en delmaskine?
Plus
Hvad er en bilag IV maskine?
Plus
Hvad er en inkorporeringserklæring?
Plus

LOTO

Hvad betyder LOTO?
Plus
Hvordan udføres LOTO
Plus
Kan alle energikilder låses?
Plus
Skal alle energikilder låses?
Plus

Diverse

Hvordan CE-mærker man et produkt?
Plus
Hvilke produkter skal CE-mærkes?
Plus
Hvad er et teknisk hjælpemiddel?
Plus