Artikler
February 26, 2022

Maskinsikkerhed og CE-mærkning af maskiner

Som maskinfabrikant eller brugervirksomhed med maskiner, har du helt sikkert stødt på termerne maskinsikkerhed og CE-mærkning. Når maskiner anvendes eller fremstilles er CE-mærkning og maskinsikkerhed kernebegreber, som er afhængige af hinanden. I denne artikel vil vi forsøge at beskrive betydningen af de to og sammenhængen imellem dem.

CE-mærkning af maskiner

Indledningsvisgennemgås markedsføringsproceduren for maskiner. Maskiner som er korrekt CE-mærket, er alle overensstemmelsesvurderet iht. maskindirektivet 2006/42/EF og potentielt underliggende harmoniserede standarder. Markedsføringsproceduren kan findes i vejledningen til maskindirektivet under §132. Figuren er indsat nedenfor:

Markedsføringsprocedure

Som det fremgår af figuren, er markedsføringsproceduren foranderlig afhængigt af følgende faktorer: Produkt = Maskine (ikke bilag IV), Produkt = Maskine (bilag IV) eller Produkt = Delmaskine. Nedenstående tekst tager udgangspunkt i en almindeligmaskine (ikke bilag IV). Markedsføringsprocedurerne for bilag IV maskiner og delmaskiner findes i de efterfølgende to afsnit.

Når du har designet en maskine iht. kravene i maskindirektivets bilag I, skal du haveudført det tekniske dossier. Kravene til det tekniske dossier findes i bilag VII. Dette bilag stiller også krav om blandt andet brugsanvisning.

 

Alle maskiner skal kontrolleres via overensstemmelsesvurdering med intern fabrikationskontrol iht. bilag VIII. Denne kontrol er obligatorisk og fremgår også af markedsføringsfiguren ovenfor. Fabrikanten har til ansvar at bedømme, hvor vidt produktets design og dertilhørende dokumentation er i overensstemmelse medkravene i maskindirektivet.

 

Når fabrikanten har vurderet sit produkt og dokumentation i overensstemmelse medkravene i maskindirektivet, udføres en overensstemmelseserklæring og CE-mærket påføres maskinen. Derved har fabrikanten levet op til fabrikantens forpligtelser iht. artikel 5.

 

CE-mærkning af bilag IV maskiner

Bilag IV maskiner er særligt farlige maskiner. Disse maskiner har igennem tiden skabt flere ulykker end den gennemsnitlige maskine. Listen over bilag IV maskiner findes i maskindirektivet – under bilag IV naturligvis. For at markedsføre en bilag IV maskine har du tre muligheder jf. ovenstående figur:

1. Hvis der findes en harmoniseret C-standard for produkttypen, kan du konstruere din maskine efter denne. Dermed får du mulighed for at markedsføre din bilag IV maskine på samme måde som en almindelig maskine.

2. Hvis ikke der findes en harmoniseret C-standard for produkttypen, har du følgende to muligheder:

a. Du kan få din maskine typeafprøvet af et bemyndiget organ. Bemyndiget organer er virksomheder, som er certificeret til at udføre EF-typeafprøvning af maskiner. Når disse har afprøvet og godkendt din maskine, kan du markedsføre din bilag IV maskine.

b. Igennem auditering kan en virksomhed blive godkendt af et bemyndiget organ til at fremstille typer af bilag IV-maskiner uden ekstern EF-typeafprøvning. Dette indebærer blandt andet, at fabrikanten skal have et kvalitetsstyringssystem iht. fx EN ISO 9001, som tillader fabrikanten at markedsføre sine produkter.

Upåagtet af markedsføringsprocessen skal fabrikanten fortsat fremstille et teknisk dossier og overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med figuren ovenfor.

 

Markedsføring af delmaskiner

Bemærk at overskriften hedder ”markedsføring af delmaskiner”. Delmaskiner CE-mærkes ikke. Det skyldes, at delmaskiner er tiltænkt inkorporering i andre maskiner eller delmaskiner. Fabrikanterne af delmaskinerne kan derfor ikke lave et design, som kan overholde alle kravene i bilag I af maskindirektivet. Delmaskiner skal derfor designes i overensstemmelse med alle krav fra bilag I, som er mulige. Dernæst skal fabrikanten lave en monteringsvejledning (jf. bilag VI) og inkorporeringserklæring (jf. bilag IIB). Herefter kan du markedsføre din delmaskine.

 

Hvad betyder maskinsikkerhed så?

Maskinsikkerheder en integreret del af CE-mærkningen af maskiner. Begrebet maskinsikkerhed stammer fra de europæiske standarder (EN), hvori der er en kategori under maskindirektivet, der hedder maskinsikkerhed. Disse standarder indeholder en lang liste af designkrav indenfor forskellige emner. Du kan læse mere om europæiske standarder her. Formålet med maskinsikkerhed og maskinsikkerhedsstandarder er naturligvis at lave sikre maskiner og minimereulykker og skader.

Ved at designe sine maskiner i henhold til harmoniserede standarder under maskindirektivet har man ret til at formode, at maskinerne er i overensstemmelse med maskindirektivet. Altså er maskinsikkerhed en del af designprocessen, hvori du kan finde sikre designløsninger baseret på omfattende erfaringsgrundlag.